Kuidas valida õhksoojuspumpa?

Enne õhksoojuspumba valimist, tuleks Teil välja selgitada olulised punktid:

 • pinna suurus mida soovite kütta;
 • kas soovite kasutada seadet põhi- või abiküttena;
 • kas kasutate antud pinda elamiseks või on tegemist nt suvilaga;
 • millist temperatuuri soovite toas hoida;
 • müratase;
 • disain;
 • COP ehk soojustegur;
 • hind
COP – Kasutegur?

Kasutegur ehk COP on arv, mis näitab ära, mitu korda annab seade rokem soojusenergiat suhtes kulutatud elektrienergiaga. Mida suurem on COP seda suurem on sääst.
Näiteks: soojustegur 3 (COP=3) näitab, et soojuspump annab kulutatava elektrienergiaga võrreldes kolm korda rohkem soojusenergiat. Üle kahe kolmandiku soojusenergiast saadakse „tasuta“ soojusallikast (nt maapind, õhk, veekogu jne). Seega soojuspump säästab seda rohkem raha, mida suurem on maja energiavajadus.

Eeldab avatud planeeringut

Õhk-õhk-soojuspumba soetamisel on tähtis, et köetavad ruumid oleksid avatud planeeringuga. Siis pääseb soojuspumba sisemoodulist tulev soe õhk takistusteta kõigisse ruumidesse. Teadmiseks, et temperatuur langeb igas soojuspumba sisemoodulist eemal olevas ruumis umbes kraadi võrra. Sisemoodul peab olema paigaldatud nii, et õhuringlus ruumides oleks optimaalseim.

Paigaldamisel tuleks lähtuda järgmistest soovitustest ja põhimõtetest:

 • soojuse levimiseks peavad uksed olema avatud
 • mida avatuma planeeringuga on hoone, seda kasulikum on kasutada õhusoojuspumpa
 • soojus liigub alumiselt korruselt ülemisele küllaltki efektiivselt, ülemiselt alumisele soojus aga ei liigu
 • soojuse levimine hoones sõltub väga suurel määral hoone soojustusest, mida parem on soojustus, seda ühtlasem temperatuur saavutatakse
 • kui soojendamisel liigub soojus hoones pea igasse tuppa, siis jahutamisel jahe õhk teistesse ruumidesse ei liigu
 • kui suvist jahutamist vajatakse ka II korrusel, on vajalik paigaldada seade, millel on 1 välisosa ja 2 või isegi enam siseseadet või 2 ja enam eraldi seadet
 • kui hoone pindala ületab 130m², on mõistlik kaaluda kahe siseseadmega mudeli paigaldamist

Õhk-õhk-soojuspumpadega ei saa toota sooja tarbevett. Puuduseks on veel, et õhk-õhk soojuspumba töö efektiivsus sõltub otseselt välistemperatuurist ja talviste külmade ajaks on vajalik lisakütteallika olemasolu . Välistemperatuurini -10°C töötab enamus mudeleid efektiivselt. Välistemperatuuril -15°C ja osadel mudelitel isegi -20°C on märgitud soojatoodang veel kaks korda suurem kui kulutatud elektrienergia. Siiski kulub madalatel temperatuuridel lisaenergiat välisseadme karteri soojendamisele ja sulatusprotsessidele, mis alandavad seadme efektiivsust. Kindlasti tuleb õhk-õhk soojuspumba valikul arvestada ka seadme (nii sise- kui välisosa) mürataset.

Dimensioneerimine

Õhksoojuspumba valimisel tuleb kindlasti vältida nii üle- kui aladimensioneerimist. Üledimensioneerimisel ehk liiga võimsa seadme puhul hakkab väikestel küttekoormustel, kui küttevajadus on väike soojuspump tihti sisse-välja lülituma. Rohketele sisselülitustele kuluv energia muudab seadme tasuvusaja liiga pikaks ja esialgselt kallima investeeringu mõttetuks. Mõõdukas üledimensioneerimine on lubatud.

Aladimensioneerimisel ehk liiga madala võimsusega soojuspumba korral ei suudeta tagada piisavat küttevõimsust ja pump töötab liigselt suurel koormusel. Sellisel juhul on kogemus näidanud, et veidi võimsama seadme kasutamise korral oleks olnud võimalik rohkem raha säästa. Väiksema võimsusega pumpade puhul on muidugi võimalus neid hiljem juurde lisada. Näiteks ladudes ja tootmishoonetes, kus on raske määrata täpset soojuskoormust, on aladimensioneerimine isegi mõistlik, sest reeglina paigaldatakse sinna rohkem kui 1 pump ning hiljem pole keeruline neid vajadusel juurde lisada.

Arvestada tuleks ka sellega, et maja/hoone soojustuse seisukord on oluline pumba valikul. Halva soojustuse korral tuleb valida suurema nominaalvõimsusega pump ja väga hea soojustuse korral on võimalik sama pumbaga kütta suuremat pinda.

Inverterkompressor

Õhk-õhk-soojuspumba soetamisel tuleks eelistada inverterkompressoriga soojuspumpasid. Inverterkompressor tagab tänu muutuvale kiirusele efektiivselt ja sujuvalt ühtlase ja mugava temperatuuri. Turult võib siiski leida veel ON-OFF tüüpi õhksoojuspumpasid, mis töötavad kogu aeg täisvõimsusel ning seetõttu toimub soovitud temperatuuri saavutamiseks palju sisse-välja lülitusi. Seda tüüpi õhksoojuspumbad kütavad ruume ebaühtlaselt – ruum on kord külm, siis jälle liiga soe. Seega on inventer kompressoriga varustatud õhksoojuspumbad efektiivsemad ja vähem energiakulukad kui ON-OF tüüpi kompressoriga varustatud õhksoojuspumbad.

Parima soojusteguri saavutamisel on oluline osa õhksoojuspumbas kasutataval külmaainel ehk külmaagensil. Praegu parima tulemuse annab uus külmaagens R410A , mis seob talvise temperatuuri juures paremini välisõhust soojust tagades kütmisel seega parima kasuteguri. Uus külmaaine on loodusele ja inimesele täiesti ohutu.

Soojuspumpade valik: VAJUTA SIIA!

Standardpaigaldus:

Standardpaigalduse hind 295€
välisosapaigaldus esimesel korrusel või samal tasandil;
sise- ja välisosade vaheliste trassi (külmaainetorustik, elektrikaabeldus ja kondensaadi äravoolutoru) pikkus kuni 5 m;
trassi läbiviiguava puurimine läbi seina (kuni 40 cm paksune tellis, ehitusplokk, puitmaterjal vms), mille puhul ei vajata teemantpuurimist; välisosa paigaldatakse elastsete kummipuksidega konsoolile hoone välisseinal;
elektritoitega ühendamine (kuni 2 m kaugusel sise- või välisosast);
transport Rakvere piires tasuta, väljaspool 0,40€/km (edasi-tagasi sõit).

Lisatasu eest :

Välisosa paigaldus maaraamile 55€ (hind ei sisalda raami aluse pinna ettevalmistamist);
Maaraami alusplaat väike (550*700*50) 20€/tk, alusplaat suur (1100*700 *50) 30€/tk
Üle 5 m pikkuse trassi puhul iga lisameetri hind 23€;
Kondensaadipump;
Enam kui ühe ava puurimine või seinamaterjalid (armeeritud betoon, maakivi, paas jms), kus vajatakse teemantpuurimist;
Elektriühendus üle 2m ja paigaldustarvikud ( kaitseautomaat, kaablikarbik jms);
Eritehnika (kraana, tõstuk, tellingud jms) kasutamine ;
Gaasiga lisatäitmine;
Objekti iseärasustest tingitud projekteerimistööd, lisateenused ning -materjalid
Lisatööde ja -materjalide vajaduse mahud ja hinnad kooskõlastatakse ostjaga enne seadme paigaldust.

NB! Ostja vastutab olemasoleva tarbitava vooluvõimsuse ja el.-kaabelduste sobivuse eest ning vajadusel hangib nõutavad kooskõlastused maja omaniku/ühistu ja/või muinsuskaitsega

 

õhksoojuspump